-1

-1

ניקוד החוק

טיפול וטרינרי על ידי רופא וטרינר עירוני לכלבים שאומצו ממאורות רשותיות) (הוראת שעה)

פ/5571/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק