-1

-1

ניקוד החוק

הגבלות על ייצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם

פ/5611/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק