-1

-1

ניקוד החוק

הצמדת קצבאות הביטוח הלאומי לשכר הממוצע במשק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק