-1

-1

ניקוד החוק

היעדרות בשל מחלת אח או אחות

פ/5365/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק