1

1

ניקוד החוק

השתתפות בהוצאות שכירות או בניית בית מכספי הפיקדון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק