-1

-1

ניקוד החוק

חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – שירות ציבורי שאינו טיפול רפואי)

פ/5838/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק