-2

-2

ניקוד החוק

העברת נטל הראיה למעסיק במקרה של סירוב למסירת מידע וחובת מסירת מידע לארגון עובדים יציג

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק