2

2

ניקוד החוק

ביטול הצורך בקבלת רישיון להפגנה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק