-1

-1

ניקוד החוק

הנחה בארנונה למשרת בשירות מילואים פעיל

פ/5822/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק