-3

-3

ניקוד החוק

האזרחים הוותיקים (תיקון – פטור מתשלום בתחבורה ציבורית)

פ/5271/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק