-1

-1

ניקוד החוק

ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק