-2

-2

ניקוד החוק

מימון סייעת לילדים שאינם יכולים לשהות במעון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק