-1

-1

ניקוד החוק

הכרה ברצח העם הארמני וציון יום זיכרון

פ/5410/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק