-3

-3

ניקוד החוק

עדכון קצבת זקנה בהתאם לשכר המינימום

פ/5699/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק