2

2

ניקוד החוק

חוק הירושה (תיקון – בני זוג)

פ/5862/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק