-1

-1

ניקוד החוק

כשירות מינוי קאדים ובחירתם

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק