-2

-2

ניקוד החוק

חופש הבחירה במזון מן הצומח

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק