-1

-1

ניקוד החוק

הארכת הפטור ממס עבור נכה שנקבעה לו נכות עקב מחלת הסרטן

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק