-1

-1

ניקוד החוק

הכרה בניכוי הפקדות לביטוח סיעודי

פ/5674/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק