-3

-3

ניקוד החוק

העסקת עובדי הוראה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק