2

2

ניקוד החוק

גביית חובות לרשויות מקומיות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק