-1

-1

ניקוד החוק

תיעוד שיחות בין צרכן לעוסק ומסירתן לצרכן

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק