-1

-1

ניקוד החוק

פדיון הטבת חניה לעובד לשם צמצום שימוש ברכב פרטי,

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק