3

3

ניקוד החוק

ביטול היטל על העסקת עובד זר בעל היתר

פ/5813/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק