-1

-1

ניקוד החוק

הבטחת הכנסה (תיקון – הגדרת הכנסה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק