-2

-2

ניקוד החוק

הגבלת עמלה בעד שירותי סליקה שמשלם עסק זעיר, קטן או בינוני

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק