-1

-1

ניקוד החוק

החרגת כספי פנסיה ממדינת חוץ בחישוב הכנסה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק