-2

-2

ניקוד החוק

איסור הפליית מחירים בשל מגדר

פ/5720/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק