-1

-1

ניקוד החוק

זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק