-1

-1

ניקוד החוק

ביטוח פיקדונות בתאגיד בנקאי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק