-1

-1

ניקוד החוק

הצגת משך הזמן שנותר ברמזורים המיועדים להולכי רגל

פ/5231/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק