-1

-1

ניקוד החוק

ביטול איסור התארגנות במשטרה ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק