1

1

ניקוד החוק

הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק