-3

-3

ניקוד החוק

הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק