-1

-1

ניקוד החוק

סיוע משפטי לתובע בגין הפליה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק