-2

-2

ניקוד החוק

פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק