-1

-1

ניקוד החוק

אישור בכתב בעסקת מכר מרחוק עם מי שמלאו לו 65 שנים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק