2

2

ניקוד החוק

תנאים להוצאת אדם מביתו בניגוד לרצונו

פ/5704/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק