-2

-2

ניקוד החוק

דמי הסתגלות לעצמאית

פ/5619/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק