-3

-3

ניקוד החוק

השתתפות המדינה בתקצוב מעונות יום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק