-1

-1

ניקוד החוק

איסור מימון תעמולה בלתי מזוהה

פ/5799/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק