1

1

ניקוד החוק

הוספת גביית קנס שלא כדין לעילות התביעה

5606

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק