-2

-2

ניקוד החוק

לשכת עורכי הדין (תיקון – בחינה מסכמת כתנאי להתמחות)

פ/5927/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק