-1

-1

ניקוד החוק

דמי מחלה לעובד עצמאי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק