-1

-1

ניקוד החוק

ביטול ניכוי הקצבה החודשית לפי הסכם עם גרמניה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק