1

1

ניקוד החוק

צמצום הטבות מס לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק והגברת השקיפות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק