-3

-3

ניקוד החוק

הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק