1

1

ניקוד החוק

חובת יידוע על הזמנה למשפט באמצעות מסרון

פ/5280/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק