-1

-1

ניקוד החוק

תקציב התאגיד והקצאת תקציב ייעודי לשידורי ספורט מרכזיים לכלל הציבור

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק