-1

-1

ניקוד החוק

היטל על תקבולים ממכירת סיגריות ומוצרי טבק והקמת קרן למניעת עישון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק